Ikämiessuojeluskunnan Säätiön hallinto

Sää­tiön asioi­ta hoi­taa ja sitä edus­taa sekä sen pää­tös­val­taa käyt­tää hal­li­tus, johon kuu­luu vii­si var­si­nais­ta jäsen­tä sekä kol­me varajäsentä.

Kim­mo Kari­la, Puheen­joh­ta­ja 
Hele­na Pil­ke, Vara­pu­heen­joh­ta­ja 
Urho Ilmo­nen, oikeus­tie­teen kan­di­daat­ti
Kari Selén, filo­so­fian toh­to­ri
Ris­to Sink­ko­nen, evers­ti evp
Mark­ku Aro­la, evers­ti evp
Wil­le Ryd­man, elin­kei­no­mi­nis­te­ri
Pasi Kes­se­li, sotilasprofessori

Olli Alho, Sih­tee­ri 

Puheenjohtajat ja sihteerit kautta aikain

Puheen­joh­ta­ji­na ovat toimineet:

  • Wal­ter Ryd­man 1944 – 23.12.1950
  • Arvo Aro 19.11.1951 – 1964(?)
  • Eero Rön­kä (1964) –
  • Eino Ilmo­nen 14.11.1979 – 25.1.2001
  • Weli-Mies Sove­ro 25.1.2001 – 2010
  • Ris­to Sink­ko­nen 10.3.2010 – 25.3.2020

Sih­tee­rei­nä ja rahas­ton­hoi­ta­ji­na ovat toimineet:

  • Nii­lo Ryd­man 1944 – 8.3.2000
  • Ris­to Sink­ko­nen 9.3.2000 – 31.12.2002
  • Mark­ku Aro­la 1.1.2003 – 31.12.2012
  • Jari Ant­ta­lai­nen 1.1.2013 – 31.1.2019