Hel­sin­gin Suo­je­lus­kun­ta­pii­rin lip­pu ja lip­pu­komp­pa­nia ohi­mars­sis­sa 1925.

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kivää­riam­pu­ma­kou­lu­tus (1920-luvul­la)

Tal­vi­har­joit­te­lua

Suo­je­lus­kun­nan tal­vi­kou­lu­tus

Old Boys ryk­ment­ti  (1920-luvul­la)

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin ampu­ma­kou­lu­tus

Hel­sin­gin Meri­suo­je­lus­kun­ta

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kivää­riam­pu­ma­kou­lu­tus (1920-luvul­la)

Hel­sin­gin rat­su­va­ki­suo­je­lus­kun­nan ohi­mars­si (1936)

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kk-ampu­ma­kou­lu­tus

Linkkejä

Suo­je­lus­kun­tiin ja maan­puo­lus­tuk­seen liit­ty­viä net­ti­si­vu­ja:

http://perinne.fi
Suo­je­lus­kun­tien ja Lot­ta Svär­din Perin­tei­den Lii­ton yllä­pi­tä­mä infor­maa­tio­si­vus­to

https://www.facebook.com/Suojeluskunnat/
Suo­je­lus­kun­nat-yhtei­sö Face­boo­kis­sa

Puo­lus­tus­voi­mat
Puo­lus­tus­voi­mien sivuil­ta löy­tyy tie­toa ja kuvia myös his­to­rias­ta

Sota­museo

Lot­ta­museo
Lot­ta­museoon kan­nat­taa tutus­tua myös pai­kan­pääl­le, ei pel­käs­tään vir­tu­aa­li­ses­ti

Lot­ta­pe­rin­ne­liit­to
Lot­ta­pe­rin­ne­lii­ton sivuil­ta löy­tyy tie­toa toi­min­nas­ta ennen ja nyt

Maan­puo­lus­tus­kil­to­jen liit­to
Maan­puo­lus­tus­kil­to­jen lii­ton pii­ris­sä teh­dään arvo­kas­ta maan­puo­lus­tus­työ­tä

MPK
Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen sivuil­ta löy­dät ajan­ta­sai­sen vapaa­eh­toi­sen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­sen kurs­sit ja har­joi­tuk­set

Museo­ha­ku
Tääl­tä löy­dät mil­tei kaik­ki suo­ma­lai­set museot, myös Suo­je­lus­kun­ta- ja Lot­ta-aihei­set

Reser­vi­läis­liit­to
Suo­men suu­rin maan­puo­lus­tus­jär­jes­tö, jon­ka sivuil­ta löy­tyy pal­jon ajan­koh­tais­ta maan­puo­lus­tus­asi­aa

Suo­men reser­viup­see­ri­liit­to
Reser­viup­see­ri­lii­ton sivuil­ta löy­dät mm suo­ma­lais­ten reser­viup­see­rei­den yhtei­sen foo­ru­min

Suo­men Soti­las
Maam­me van­hin soti­la­sai­ka­kausi­jul­kai­su, jo vuo­des­ta 1919

Seuraa meitä