Hel­sin­gin Suo­je­lus­kun­ta­pii­rin lip­pu ja lip­pu­komp­pa­nia ohi­mars­sis­sa 1925.

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kivää­riam­pu­ma­kou­lu­tus (1920-luvul­la)

Tal­vi­har­joit­te­lua

Suo­je­lus­kun­nan tal­vi­kou­lu­tus

Old Boys ryk­ment­ti  (1920-luvul­la)

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin ampu­ma­kou­lu­tus

Hel­sin­gin Meri­suo­je­lus­kun­ta

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kivää­riam­pu­ma­kou­lu­tus (1920-luvul­la)

Hel­sin­gin rat­su­va­ki­suo­je­lus­kun­nan ohi­mars­si (1936)

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kk-ampu­ma­kou­lu­tus

Ikämiessuojeluskunnan Säätiön hallinto

Sää­tiön asioi­ta hoi­taa ja sitä edus­taa sekä sen pää­tös­val­taa käyt­tää hal­li­tus, johon kuu­luu vii­si eli­niäk­seen valit­tua var­si­nais­ta jäsen­tä sekä kol­me vara­jä­sen­tä.

Puheen­joh­ta­ja Kim­mo Kari­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja
Vara­pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Leh­to­la, vara­tuo­ma­ri
Urho Ilmo­nen, oikeus­tie­teen kan­di­daat­ti
Kari Selén, filo­so­fian toh­to­ri
Ris­to Sink­ko­nen, evers­ti evp
Mark­ku Aro­la, evers­ti evp
Hele­na Pil­ke, FT, tie­to­kir­jai­li­ja
Wil­le Ryd­man, kan­san­edus­ta­ja

Sih­tee­ri Olli Alho, VTM

Puheenjohtajat ja sihteerit kautta aikain

Puheen­joh­ta­ji­na ovat toi­mi­neet:

  • Wal­ter Ryd­man 1944 – 23.12.1950
  • Arvo Aro 19.11.1951 – 1964(?)
  • Eero Rön­kä (1964) –
  • Eino Ilmo­nen 14.11.1979 – 25.1.2001
  • Weli-Mies Sove­ro 25.1.2001 – 2010
  • Ris­to Sink­ko­nen 10.3.2010 – 25.3.2020

Sih­tee­rei­nä ja rahas­ton­hoi­ta­ji­na ovat toi­mi­neet:

  • Nii­lo Ryd­man 1944 – 8.3.2000
  • Ris­to Sink­ko­nen 9.3.2000 – 31.12.2002
  • Mark­ku Aro­la 1.1.2003 – 31.12.2012
  • Jari Ant­ta­lai­nen 1.1.2013 – 31.1.2019